ATC-tafelvoetbal.be

Beker van Antwerpen - ATC
Afd. Club Afd. Club Uitslag Testmatch Detail
 22-11-2019
3A DE ZWARE JONGENS 2A SPARGO 0  
3A DREAM TEAM 2A TRIANON 0  
4A DJO'S PLAYERS 3A īT BOEIT NI 0  
2A TVC KANISJOTSKI 3A DE ZWARTE HOND 0  
2A BP-RATTEN 3A GEWOON BREUGHEL 0  
4A SC PINTELIER 2A DEROEP & DEROVER 0  
1A N.T.S. 1A SJARELS & SJARLETTEN 0  
3A SINATRA 3A DE GAAIKES 0  
2A ZO VEEL MEUGELIJK 4A ALCATRAZ 0  
1A HEYMISSE 2A TVC ZENAKALM 0  
2A DEN BREUGHEL VRIJ 18-0  
 18-10-2019
3A GEWOON BREUGHEL 4A DE JUPILERīKES 15-3   wedstrijdblad bekijken
3A BONZAI 3A DE ZWARTE HOND 12-6   wedstrijdblad bekijken
3A RV III 3A DE ZWARE JONGENS 8-10   wedstrijdblad bekijken
3A DE GAAIKES 4A ZOMERHOFFSIDE 16-2   wedstrijdblad bekijken
4A DEN TREKKER 4A SC PINTELIER 7-11   wedstrijdblad bekijken
4A DE TOVERFLUIT 3A DREAM TEAM 6-12   wedstrijdblad bekijken
4A DJO'S PLAYERS 4A HET PARK 13-5   wedstrijdblad bekijken
3A SINATRA 4A īT HOEKSKE 11-7   wedstrijdblad bekijken
3A ZOMERHOF 4A ALCATRAZ 13-5   wedstrijdblad bekijken
3A īT BOEIT NI 4A CARTOUCHE 11-7   wedstrijdblad bekijken
 13-09-2019
4A DE JUPILERīKES 3A GEWOON BREUGHEL 2-16   wedstrijdblad bekijken
3A DE ZWARTE HOND 3A BONZAI 13-5   wedstrijdblad bekijken
3A DE ZWARE JONGENS 3A RV III 9-9   wedstrijdblad bekijken
4A ZOMERHOFFSIDE 3A DE GAAIKES 0-18   wedstrijdblad bekijken
4A SC PINTELIER 4A DEN TREKKER 8-10   wedstrijdblad bekijken
3A DREAM TEAM 4A DE TOVERFLUIT 15-3   wedstrijdblad bekijken
4A HET PARK 4A DJO'S PLAYERS 3-15   wedstrijdblad bekijken
4A īT HOEKSKE 3A SINATRA 2-16   wedstrijdblad bekijken
4A ALCATRAZ 3A ZOMERHOF 13-5   wedstrijdblad bekijken
4A CARTOUCHE 3A īT BOEIT NI 6-12   wedstrijdblad bekijken